Privacyschild

Privacyverklaring

Privacyschildverklaring

Ingangsdatum: 27 september 2016

Laatst bijgewerkt: 22 augustus 2019

We nemen deel aan de privacyschildovereenkomst

Masimo neemt deel en houdt zich aan de EU-VS-privacyschild- en de Zwitserland-VS-privacyschildovereenkomst zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens die worden overgedragen vanuit respectievelijk de Europese Unie en haar lidstaten ('EU'), de Europese Economische Ruimte ('EER'), het Verenigd Koninkrijk ('VK') en Zwitserland naar de Verenigde Staten, (gezamenlijk 'Privacyschild'). Masimo Corporation, Masimo Americas, Inc. en Masimo Semiconductor, Inc. (samen, 'Masimo') heeft aan het Amerikaanse Ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de privacyschildprincipes en zich ervoor inzet om alle persoonlijke gegevens die het ontvangt vanuit de EU, de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland te verwerken in overeenstemming met de privacyschildprincipes. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in deze privacyschildverklaring en de privacyschildprincipes, zijn de privacyschildprincipes van toepassing. Als u meer wilt weten over het privacyschildprogramma en als u de certificeringen van Masimo wilt bekijken, kunt u een bezoek brengen aan https://www.privacyshield.gov/list.

De soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen

Masimo verzamelt persoonlijke gegevens, zoals gedefinieerd in de privacyschildovereenkomst, van personen die onze publieke en klantgerichte websites en mobiele sites bezoeken ('Bezoekers uit de EU, de EER, het VK en Zwitserland'), individuele vertegenwoordigers van onze zakelijke klanten, leveranciers en zakenpartners ('Zakelijke contacten uit de EU, de EER, het VK en Zwitserland'), en van Masimo's werknemers en tijdelijk personeel in de EU, de EER, het VK en Zwitserland. Masimo verzamelt derhalve zowel de persoonlijke gegevens van Masimo's werknemers en tijdelijk personeel in de EU, de EER, het VK en Zwitserland als van personen die niet tot het personeel van Masimo behoren.

Masimo kan van websitebezoekers uit de EU, de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland de volgende soorten persoonlijke gegevens verzamelen:

 • telefoonnummer, e-mailadres en factuur- en verzendadressen;
 • bedrijfs- of zorginstellingsgegevens;
 • activiteiten, interacties, voorkeuren, transactiegegevens en andere computer- en verbindingsgegevens (zoals IP-adres) met betrekking tot het gebruik van onze websites en onze services;
 • logbestanden, door cookies en soortgelijke technologieën verzamelde gegevens over de bekeken pagina's, gevolgde koppelingen en andere uitgevoerde acties tijdens het bezoeken van onze websites;
 • beveiligingsautorisatie- en verificatiegegevens;
 • gebruiksgegevens;
 • persoonlijke gegevens van personen die deelnemen aan klinische onderzoeken;
 • persoonlijke gegevens die door klanten worden verstrekt via het gebruik van producten;
 • foto's, sociale-mediaprofielen, expertisegebieden en alle andere informatie die websitebezoekers uit de EU, de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland uit eigen beweging verstrekken tijdens het bezoeken van de sociale-mediapagina's van Masimo op verschillende platforms;
 • feedback en reviews, of verzoeken om ondersteuning;
 • registraties en voorkeuren voor evenementen;
 • CV's en aanmeldingsgegevens van sollicitanten;
 • Andere persoonlijke gegevens die door websitebezoekers uit de EU, de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland worden verstrekt.

Masimo kan van zakelijke contacten uit de EU, de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland de volgende soorten persoonlijke gegevens verzamelen:

 • telefoonnummer, e-mailadres en factuur- en verzendadressen;
 • financiële en facturatiegegevens;
 • bedrijfs- of zorginstellingsgegevens;
 • activiteiten, interacties, voorkeuren, transactiegegevens en andere computer- en verbindingsgegevens (zoals IP-adres) met betrekking tot het gebruik van onze websites en onze services;
 • logbestanden, door cookies en soortgelijke technologieën verzamelde gegevens over de bekeken pagina's, gevolgde koppelingen en andere uitgevoerde acties tijdens het bezoeken van onze websites;
 • beveiligingsautorisatie- en verificatiegegevens;
 • gebruiksgegevens;
 • andere persoonlijke gegevens die door zakelijke contacten uit de EU, de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland worden verstrekt.

Masimo kan van zakelijke contacten uit de EU, de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland de volgende soorten persoonlijke gegevens verzamelen:

 • telefoonnummer, e-mailadres en factuur- en verzendadressen;
 • financiële en facturatiegegevens;
 • bedrijfs- of zorginstellingsgegevens;
 • activiteiten, interacties, voorkeuren, transactiegegevens en andere computer- en verbindingsgegevens (zoals IP-adres) met betrekking tot het gebruik van onze websites en onze services;
 • logbestanden, door cookies en soortgelijke technologieën verzamelde gegevens over de bekeken pagina's, gevolgde koppelingen en andere uitgevoerde acties tijdens het bezoeken van onze websites;
 • beveiligingsautorisatie- en verificatiegegevens;
 • gebruiksgegevens;
 • andere persoonlijke gegevens die door zakelijke contacten uit de EU, de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland worden verstrekt.

Masimo kan van Masimo's werknemers en tijdelijk personeel in de EU, de EER, het VK en Zwitserland de volgende soorten persoonlijke gegevens verzamelen:

 • identificatiegegevens;
 • contactgegevens;
 • financiële gegevens;
 • gegevens over professionele carrière en arbeidsverleden;
 • gegevens over vaardigheden en ontwikkeling;
 • gegevens over veiligheid en naleving van de wettelijke voorschriften;
 • IT-systeemgegevens;
 • door de werknemer verstrekte persoonlijke gegevens.

Doeleinden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Masimo verzamelt en gebruikt persoonlijke gegevens van websitebezoekers uit de EU, de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, zakelijke contacten uit de EU, de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland en van Masimo's werknemers en tijdelijk personeel in de EU, de EER, het VK en Zwitserland voor de volgende doeleinden:

 • het verzamelen van gegevens over onze services en evenementen;
 • het personaliseren van de ervaring van bezoekers van onze websites;
 • het leveren van producten, services en ondersteuning aan onze klanten;
 • het communiceren met zakelijke partners en zorginstellingen over zakelijke aangelegenheden;
 • reclame en marketing voor bedrijven en organisaties in de gezondheidszorg;
 • het uitvoeren van gerelateerde taken voor legitieme zakelijke doeleinden;
 • samenvoeging van gegevens;
 • het voorkomen van fraude;
 • het beheren van gegevens en netwerkbeveiliging;
 • HR-administratie, prestatiebeheer, administratie van personeelsvoorzieningen en interne communicatie;
 • het voldoen aan wettelijke vereisten en die van toezichthouders, en aan het interne beleid van Masimo;
 • het beheer van reis- en verblijfskosten en verwante kosten;
 • andere doeleinden die apart worden vermeld op het moment van de inzameling.

Doeleinden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Masimo verzamelt en gebruikt persoonlijke gegevens van websitebezoekers uit de EU, de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, zakelijke contacten uit de EU, de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland en van Masimo's werknemers en tijdelijk personeel in de EU, de EER, het VK en Zwitserland voor de volgende doeleinden:

 • het verzamelen van gegevens over onze services en evenementen;
 • het personaliseren van de ervaring van bezoekers van onze websites;
 • het leveren van producten, services en ondersteuning aan onze klanten;
 • het communiceren met zakelijke partners en zorginstellingen over zakelijke aangelegenheden;
 • reclame en marketing voor bedrijven en organisaties in de gezondheidszorg;
 • het uitvoeren van gerelateerde taken voor legitieme zakelijke doeleinden;
 • samenvoeging van gegevens;
 • het voorkomen van fraude;
 • het beheren van gegevens en netwerkbeveiliging;
 • HR-administratie, prestatiebeheer, administratie van personeelsvoorzieningen en interne communicatie;
 • het voldoen aan wettelijke vereisten en die van toezichthouders, en aan het interne beleid van Masimo;
 • het beheer van reis- en verblijfskosten en verwante kosten;
 • andere doeleinden die apart worden vermeld op het moment van de inzameling.

Verplichting tot naleving van de principes

Alle persoonlijke gegevens die we ontvangen van websitebezoekers uit de EU, de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, zakelijke contacten uit de EU, de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland en van Masimo's werknemers en tijdelijk personeel in de EU, de EER, het VK en Zwitserland zijn onderworpen aan de privacyschildprincipes en aanvullende principes. We ontvangen ook enkele persoonlijke gegevens met toepassing van andere mechanismen voor gegevensoverdracht tussen de EU en de VS, zoals overeenkomsten voor gegevensoverdracht op basis van standaard EU-contractbepalingen.

Met betrekking tot de personeelsgegevens die worden ontvangen uit de EU, de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, verbindt Masimo zich ertoe samen te werken met respectievelijk de gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU (GBA's, in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens) en met de Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie (FDPIC; Federal Data Protection and Information Commissioner), overeenkomstig de aanvullende beginselen inzake personeelsgegevens en de rol van de gegevensbeschermingsautoriteiten, en zal Masimo elk advies van die autoriteiten in acht nemen.

Derden met wie we persoonlijke gegevens delen

Masimo kan persoonlijke gegevens die we verzamelen van websitebezoekers uit de EU, de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, zakelijke contacten uit de EU, de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland en van Masimo's werknemers en tijdelijk personeel in de EU, de EER, het VK en Zwitserland delen met de volgende categorieën derden en voor de volgende doeleinden:

 • dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en aannemers die persoonlijke gegevens verwerken voor eigen rekening of namens Masimo om de gevraagde services te leveren of om contractuele verplichtingen na te komen;
 • partners voor afzetkanalen, zoals distributeurs en wederverkopers, om te voldoen aan product- en informatieverzoeken en om klanten en potentiële klanten te voorzien van informatie over Masimo en zijn producten en services;
 • andere externe service providers die zijn gecontracteerd om namens ons services aan te bieden;
 • partners, sponsors of andere derden met wie Masimo gezamenlijk webinars, white-paperdownloads of andere gerelateerde services aanbiedt;
 • andere bedrijfsonderdelen als Masimo een bedrijfsovergang doormaakt, zoals een fusie, overname door een andere onderneming of de verkoop van alle activa of een deel ervan.

Recht op toegang; vragen of klachten

Als websitebezoekers uit de EU, de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, zakelijke contacten uit de EU, de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland en Masimo's werknemers en tijdelijk personeel in de EU, de EER, het VK en Zwitserland vragen of klachten hebben over deze privacyschildverklaring of als zij toegang moeten krijgen tot persoonlijke gegevens of deze moeten bijwerken, wijzigen of verwijderen, kunnen zij contact met ons opnemen via privacy@Masimo.com of door een brief te sturen naar:

Masimo Corporation
t.a.v.: Data Protection Manager
52 Discovery
Irvine, CA 92618
VS

Masimo zal binnen 30 dagen reageren op uw vraag, klacht en/of verzoek om toegang tot of verwijdering van uw gegevens. Uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens is onderworpen aan de voorwaarden van de privacyschildovereenkomst.

Onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting

In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), hebben personen recht op toegang, verwijdering, rectificatie, bezwaar, beperking en overdraagbaarheid. In overeenstemming met de privacyschildprincipes, verbindt Masimo zich ertoe om klachten over het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens op te lossen. Personen in de EU, de EER, het VK en/of Zwitserland met vragen of klachten over deze privacyschildverklaring moeten eerst contact opnemen via privacy@Masimo.com of door Masimo een brief te sturen op het hierboven vermelde postadres. Als u zich in de EER, de EU, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bevindt en wij uw vraag of klacht met betrekking tot onze privacypraktijken niet op bevredigende wijze hebben kunnen oplossen, kunt u uw bezorgdheid onder de aandacht brengen van het panel dat door de gegevensbeschermingautoriteiten in de EU (GBA's, in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens) en de Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie (FDPIC; Federal Data Protection and Information Commissioner) is opgericht. Masimo verbindt zich ertoe samen te werken met het panel dat is opgericht door de gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU, de gegevensbeschermingsautoriteiten van het Verenigd Koninkrijk en/of de Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en -informatie, en zich te houden aan het advies van het panel en/of de commissaris, zoals van toepassing, met betrekking tot gegevens die worden overgedragen vanuit de EER, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland. 

Keuzes en middelen

Bent u bezoeker van de Masimo-website of een zakelijk contact uit de EER, EU, VK of Zwitserland? Wilt u op enig moment niet dat uw gegevens openbaar gemaakt worden aan derden die niet namens ons optreden zoals hierboven uiteengezet? Wilt u niet dat ze worden gebruikt voor meer doelen waarover wij u hebben geïnformeerd? Schrijf u dan daarvoor uit door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het artikel "Recht op toegang" hierboven. U mag er ook voor kiezen om u uit te schrijven voor onze marketingmailings. Volg dan de instructies of klik op de uitschrijfkoppeling in het bericht dat u hebt ontvangen. We houden en gebruiken uw persoonlijke gegevens op een wijze waarop u, zolang als nodig, geïdentificeerd kunt worden. Dat doen we om u te voorzien van marketing of services, om zelf te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en/of onze overeenkomsten te bekrachtigen.

Onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de FTC

Masimo is afhankelijk van de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission die jurisdictie heeft ten aanzien van naleving van het privacyschild door Masimo. Masimo voelt zich ook betrokken bij de samenwerking met de DPA's uit de EER, EU, VK en Zwitserland en alle panels die door hen zijn ingesteld.

Eis voor openbaarmaking

Masimo mag persoonlijke gegevens in bijzondere gevallen openbaar maken, wanneer we er in goed vertrouwen in geloven dat een dergelijke actie nodig is voor het volgende: (a) voldoen aan wettelijke vereisten of in reactie op wettelijke verzoeken van de overheid, waaronder voldoen aan nationale veiligheid of wetshandhavingsvereisten; (b) beschermen en verdedigen van onze rechten of eigendom; (c) naleving van de Voorwaarden van onze website; of (d) handelen ter bescherming van de belangen van onze gebruikers of anderen.

Aansprakelijkheid

Als een externe partij binnen de context van een doorverwijzing naar een externe partij die optreedt als vertegenwoordiger van Masimo, persoonlijke gegevens verwerkt uit de EER, EU, VK en uit Zwitserland op een manier die niet strookt met de beginselen van het privacyschild, is Masimo aansprakelijk tenzij Masimo kan aantonen dat hij niet verantwoordelijk is voor het incident dat tot schade heeft geleid.

Met betrekking tot een doorverwijzing naar een externe partij die als controleur optreedt, zal Masimo een overeenkomst aangaan met een dergelijke externe partij waarin wordt voorzien dat (i) persoonlijke gegevens uitsluitend mogen worden verwerkt voor beperkte en gespecificeerde doelen en in overeenstemming met een overgelegde toestemmingsverklaring (waar nodig), (ii) dat de externe partij zich zal houden aan deze principes of vergelijkbare verplichtingen, en Masimo erover zal informeren als zij zich niet langer kan houden aan deze verplichting, en dat (iii) als een dergelijke bepaling is gesteld, de externe partij verwerking zal stopzetten of andere redelijke en toepasselijke stappen zal nemen voor herstel. Tot zo ver strekt Masimo's volledige aansprakelijkheid met betrekking tot verwerking van persoonlijke gegevens van dergelijke externe partijen.

Arbitrage

Als u in de EER bent gevestigd en al alle middelen hebt ingezet voor het oplossen van uw probleem ten aanzien van een potentiële schending van Masimo's verplichtingen op grond van de privacyschildprincipes, dan kunt u beslechting nastreven via bindende arbitrage. Ga voor meer informatie over het arbitrageproces naar de privacyschild- website. Op grond van de AVG mogen individuen ook een klacht indienen bij hun lokale nationale DPA's.

PLCO-003927/PLMM-11626A-0620 EN-PLMM-11132B