Masimo SafetyNet™

 

Voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2020

BELANGRIJK – ZORGVULDIG LEZEN

Deze Gebruiksvoorwaarden van Masimo SafetyNet™ (het "SafetyNet") zijn een wettelijk afdwingbare overeenkomst tussen u en Masimo Americas, Inc. ("Masimo"). Als u deze Gebruiksvoorwaarden aangaat namens een bedrijf, non-profit organisatie of andere juridische eenheid, geeft u aan dat u de bevoegdheid hebt om dat orgaan en gelieerde ondernemingen te binden aan deze Gebruiksvoorwaarden. In dat geval verwijzen de termen "u" en "uw" naar dat orgaan en gelieerde ondernemingen en is een dergelijk orgaan verantwoordelijk voor naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door zijn gelieerde ondernemingen.

Het is belangrijk dat u deze Gebruiksvoorwaarden leest en begrijpt hoe SafetyNet werkt, wat zijn beperkingen zijn en de risico's die u aangaat door het gebruik ervan. Uw privacyrechten worden eveneens beïnvloed, zoals hier verderop wordt toegelicht. U moet minstens 18 jaar oud zijn om SafetyNet te gebruiken, of u nu patiënt bent of medische zorgverlener.

Door op "Akkoord" te klikken of door de SafetyNet-app (hieronder gedefinieerd) te downloaden, te installeren of te gebruiken, of SafetyNet te gebruiken, of een onderdeel van het SafetyNet-systeem, stem u ermee in dat u, volledig, wettelijk gebonden bent aan deze Voorwaarden en andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van Masimo SafetyNet, inclusief toepasselijke externe licenties.

U bevestigt ook dat daar waar u woont, u meerderjarig bent, of geldige toestemming hebt van een ouder of wettelijke voogd om gehouden te worden aan deze Gebruiksvoorwaarden, en dat er geen bezwaren zijn dat u een account aanmaakt met de SafetyNet-app, of de inhoud ervan opent op grond van toepasselijke wetgeving. Als u als ouder of voogd een account aanmaakt voor een minderjarige, of als u de ouder of voogd bent van een minderjarige die een account heeft aangemaakt, accepteert u deze Gebruiksvoorwaarden namens de minderjarige en bent u verantwoordelijk voor het gebruik van het account en van de SafetyNet-app. Niemand jonger dan 18 jaar mag de SafetyNet-app gebruiken. U kunt alleen een account voor anderen aanmaken indien u de bevoegde individuele vertegenwoordiger bent (een ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger die een account voor de app opzet). Door de aanmaak van een dergelijk account waarborgt en stemt u er automatisch mee in dat (i) u deze bevoegdheid hebt, (ii) Masimo erop mag vertrouwen dat uw waarborging waar is, en (iii) u Masimo vrijwaart van claims van andere personen dat u niet bevoegd was om een account voor ze aan te maken.

Masimo behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment naar zijn eigen inzicht te beperken wie de SafetyNet-app mag gebruiken, of een account mag aanmaken en om een verzoek om een account aan te maken, af te wijzen, of een account te sluiten zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. 
 

MASIMO SAFETYNET

SafetyNet bestaat uit de mobiele SafetyNet-toepassing die is geïnstalleerd op uw smartphone of mobiel apparaat, het SafetyNet-webportaal dat u opent via een browser (de "SafetyNet-app") en een netwerk waarop uw gegevens worden opgeslagen, gebruikersgegevens worden ontvangen en verwerkt, en waarmee uw medische zorgverlener uw lichamelijke welzijn kan controleren. SafetyNet kan zo worden opgezet dat gegevens van accessoires, apparaten en andere gezondheidstoepassingen die kunnen zijn geproduceerd of verstrekt door Masimo of een ander bedrijf (elk daarvan een "Accessoire"), kunnen worden ontvangen en opgeslagen. Sommige van deze Accessoires kunnen medische hulpmiddelen zijn die door uw arts zijn voorgeschreven, zoals Masimo's Radius PPG™. In dat geval omvat de gedefinieerde term "SafeNet" in deze Gebruiksvoorwaarden deze Masimo-accessoires en zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing op het systeem als geheel.

Zorg ervoor dat u de meest recente versie van de SafetyNet-app hebt. Lees de gebruikershandleiding en andere instructies bij de SafetyNet-app, of die bij een Accessoire zijn meegeleverd, voor een volledige beschrijving van de functies, veiligheidsgegevens, gebruiksaanwijzing, de beperkingen en andere belangrijke informatie over SafetyNet. U dient ook de gebruikershandleidingen, bijsluiters en andere documenten te lezen die zijn meegeleverd door een fabrikant van een Accessoire die niet van Masimo is.

LET OP

SafetyNet kan gezondheidsgegevens ontvangen van verschillende bronnen die u en uw medische zorgverlener kiezen. Deze gegevens worden verzameld door uw compatibele smartphone of mobiel apparaat dat, indien verbonden met het internet via Wifi of een mobiele-dataverbinding en indien u de nodige toestemmingen hebt gegeven in de SafetyNet-app en op uw smartphone of mobiel apparaat, uw gegevens naar de SafetyNet-app verzendt. Deze gegevens kunnen worden bekeken door uw medische zorgverlener om uw gezondheid te controleren. Deze beoogde functie is afhankelijk van de Accessoires en of elk van deze verbindingen betrouwbaar werkt. Gegevens worden niet door SafetyNet verzameld als, bijvoorbeeld, de bron van de gegevens, zoals een vingertopsensor, van uw lichaam is gehaald of onjuist is aangebracht, de Bluetooth-verbinding op uw smartphone uitgeschakeld is of anderszins niet werkt, u de SafetyNet-app hebt afgesloten of uw smartphone geen actieve verbinding met het internet hebt. SafetyNet heeft geen lokaal alarm. Dat houdt in dat u geen melding krijgt van SafetyNet als de gegevens over uw gezondheid aangeven dat uw gezondheid of uw leven in gevaar is.

Uw medische zorgverlener moet de SafetyNet-app ook openen om uw gegevens te bekijken of anderszins daarmee met u communiceren. Zelfs als uw gezondheidsgegevens met succes naar de SafetyNet-app zijn verzonden, kan uw medische zorgverlener uw gegevens niet bekijken als u de verbinding met uw medische zorgverlener via de SafetyNet-app nog niet tot stand hebt gebracht door, bijvoorbeeld, op de link die uw medische zorgverlener u heeft gestuurd, te klikken; uw medische zorgverlener heeft dan niet op tijd toegang tot het webportaal om uw gezondheid of leven te redden. Wees niet afhankelijk van SafetyNet om u of iemand anders, inclusief uw medische zorgverlener, te informeren dat uw gezondheid of uw leven in gevaar is. U dient uw medische zorgverlener of plaatselijke spoedeisende-hulpdienst onmiddellijk te bellen als u last hebt van ongewenste gezondheidssituaties of als u denkt dat uw gezondheid of uw leven in gevaar is.

SafetyNet is ontworpen als aanvullende manier om de gezondheidsgegevens die ermee worden verzameld, te controleren. Het is bedoeld voor gebruik in aanvulling op en niet ter vervanging van de andere voorzorgsmaatregelen en instructies die uw medische zorgverlener u heeft gegeven. Volg de instructies van uw medische zorgverlener. Als u de instructies van de medische zorgverlener niet volgt of SafetyNet niet gebruikt zoals aangegeven, of de functies en beperkingen ervan niet begrijpt, dan kan dat leiden tot ernstig letsel of overlijden.

Masimo garandeert niet dat SafetyNet foutloos werkt, dat u in staat zult zijn het goed te gebruiken, dat de Accessoires waarvan het gezondheidsgegevens verzamelt, faalveilig zijn, of dat de draadloze en internetverbindingen waarvan het afhankelijk is, het niet zullen laten afweten. Het is belangrijk dat u begrijpt dat er geen systeem of apparaat volkomen veilig is, en u moet zelf ook redelijke voorzorgsmaatregelen nemen naast het gebruik van SafetyNet.

SafetyNet kan worden geladen met verschillende "ZorgProgramma's", die uw medische zorgverlener helpen om bepaalde delen van uw gezondheidsgegevens te verzamelen en te controleren, soms op gezette tijden, om uw medische zorgverlener te helpen bepalen of u extra behandeling moet krijgen of dat uw huidige behandeling moet worden gewijzigd. Deze ZorgProgramma's mag u alleen gebruiken volgens de instructies van uw medische zorgverlener. Masimo beweert niet dat deze ZorgProgramma's geschikt zijn voor u, afdoende zijn of redelijk te gebruiken zijn voor alle gezondheidsaandoeningen, of zullen helpen bij de behandeling van uw aandoening of uw leven zullen redden. Masimo biedt geen medische, klinische of diagnostische informatie, advies of meningen als onderdeel van SafetyNet. U en uw medische zorgverlener gebruiken ZorgProgramma's op eigen risico.

Voordat u SafetyNet gebruikt, moet u al het volgende onderkennen en ermee instemmen:

  • Privacy. SafetyNet heeft uw persoonlijke gegevens nodig om als bedoeld te werken, en zodat u al zijn functies kunt gebruiken. Zoals verder uiteengezet in artikel 5 hieronder (Privacyverklaring), worden uw persoonlijke gegevens op SafetyNet opgeslagen, zoals uw naam, telefoonnummer, e-mail, gebruikersnaam, wachtwoord, adres, incidenten die door SafetyNet zijn gedetecteerd, de te controleren gezondheidsgegevens (zoals uw zuurstofsaturatieniveau) die door SafetyNet zijn gemeten, en andere gegevens. Deze informatie wordt opgeslagen in een opslagsysteem in een cloud die wordt gehost door Masimo, een gelieerde onderneming of een serviceprovider. De gezondheidsgegevens zijn tijdens verzending en opslag versleuteld. Masimo heeft geen toegang tot deze gegevens, behalve waar specifiek uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden of de Privacyverklaring (zoals is gedefinieerd in artikel 5 hieronder) (Privacyverklaring). SafetyNet verstrekt uw gegevens, inclusief uw gezondheidsgegevens, aan uw medische zorgverlener als u ervoor kiest dat toe te staan. Hoewel uw persoonlijke gezondheidsgegevens en andere persoonlijke gegevens worden versleuteld en/of bewaakt door middel van andere controlemaatregelen ter bescherming van dit soort gegevens, is er geen garantie dat uw gegevens niet zullen worden gehackt of anderszins misbruikt. Door het gebruik van SafetyNet, stemt u ermee in deze risico's te aanvaarden.

  • Risico van systeemfouten. Afhankelijk van het Accessoire kan het voor SafetyNet nodig zijn dat het Accessoire via Bluetooth draadloos wordt verbonden met uw smartphone of mobiel apparaat. Uw smartphone of mobiel apparaat moet werken, opgeladen zijn en actief verbonden met Wifi of een mobiele-datanetwerk met werkende internettoegang. Als uw smartphone of mobiel apparaat niet goed werkt of als de verbinding is verbroken tussen het Accessoire en uw smartphone of ander mobiel apparaat, of als er geen verbinding is met Wifi of mobiele-datanetwerk en ook geen internettoegang, dan werkt SafetyNet niet op een betrouwbare manier. Deze mogelijke fouten zijn (onder meer) de reden waarom u niet alleen op SafetyNet zou moeten vertrouwen om uw gezondheid te controleren. Zoals verder toegelicht in artikel 6 hieronder (Vrijwaringsclausule bij garanties), stemt u er bij gebruik van SafetyNet mee in om niet uitsluitend op SafetyNet te vertrouwen om uw gezondheid te controleren en dat u het risico aanvaardt dat SafetyNet kan falen.

  • Acties van medische zorgverleners. Masimo neemt geen verantwoordelijkheid voor acties van of nalaten te reageren door uw medische zorgverlener bij de bewaking van uw gezondheid via SafetyNet en Masimo wijst deze verantwoordelijkheid uitdrukkelijk af. Daarnaast moet uw medische zorgverlener het SafetyNet-webportaal openen om uw gegevens te bekijken. Masimo is er niet verantwoordelijk voor als uw medische zorgverlener dit nalaat.

  • Geen medisch advies. Zoals verder toegelicht in artikel 6 hieronder (Vrijwaringsclausule bij garanties), verstrekt Masimo geen medisch advies of andere meningen als onderdeel van SafetyNet. SafetyNet is geen vervanging voor medische zorg van een toepasselijke medische zorgverlener. Voordat u SafetyNet gebruikt, dient u uw medische zorgverlener te raadplegen en ervoor te zorgen dat u begrijpt hoe SafetyNet werkt, wat zijn beperkingen zijn en welke andere procedures en voorzorgsmaatregelen u dient te nemen naast het gebruik van SafetyNet.

  • Gebruiksrisico. U onderkent dat Masimo het waarheidsgehalte, de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van de SafetyNet-app niet onderschrijft, beaamt of garandeert. U erkent dat vertrouwen op zaken in deze inhoud voor uw eigen risico zijn.

  • Geen levering van medische zorg. De SafetyNet-app biedt hulpprogramma's en informatie die zijn bedoeld om patiënten te helpen hun medische zorgverleners bij te staan bij hun eigen zorg. Alle inhoud die Masimo via de SafetyNet-app biedt, inclusief alle tekst, grafieken, afbeeldingen en andere inhoud, wordt uitsluitend voor informatieve doelen verstrekt. De hulpprogramma's en informatie die de SafetyNet-app verstrekt, zijn niet bedoeld als, en zijn ook geen professioneel medische advies of een vervanging van dergelijk advies, of van diagnose, behandeling, genezing of preventie van gezondheidsaandoeningen, en als zodanig mag u daar niet op vertrouwen. Er komt geen dokter/patiënt-relatie tot stand door uw gebruik van de SafetyNet-app, de bijbehorende inhoud of informatie die Masimo verstrekt. U dient altijd advies in te winnen van een arts of andere gekwalificeerde medische zorgverlener als u vragen hebt over een lichamelijke of mentale gezondheidsaandoening of over de informatie die u via de SafetyNet-app krijgt. U mag professioneel medisch advies nooit naast u neerleggen of wachten met het inwinnen van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling op basis van iets wat u hebt gelezen of gekregen via de SafetyNet-app. U dient uw arts of andere gekwalificeerde medische zorgverlener te raadplegen als u vragen hebt over een medische aandoening, en voordat u een geneesmiddel gaat gebruiken, uw eetpatroon verandert, of begint of stopt met een kuur van een medische of andere gezondheidsbehandeling. Negeer professioneel medisch advies niet en wacht niet af dat in te winnen vanwege informatie of andere inhoud die u van de SafetyNet-app hebt.

  • Accessoires die niet van Masimo zijn. U onderkent dat Masimo de juiste werking of betrouwbaarheid van een Accessoire dat door een ander dan Masimo is gemaakt, niet onderschrijft, beaamt of garandeert. U erkent en stemt ermee in dat vertrouwen op Accessoires die niet van Masimo zijn, voor uw eigen risico zijn. Masimo aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in Accessoires die niet van Masimo zijn, of de bijbehorende inhoud of informatie die aan u is verstrekt via dat Accessoire.

 

Masimo behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Elke wijziging gaat van kracht wanneer Masimo de wijziging beschikbaar stelt via redelijke middelen, inclusief via de SafetyNet-app. De wijzigingen zijn uitsluitend van toepassing voor de toekomst nadat ze openbaar gemaakt zijn. Uw voortgezette gebruik van SafetyNet na de wijzigingen staat voor uw instemming met de gewijzigde Voorwaarden. Als u niet instemt met een wijziging, is uw enige optie om te stoppen met het gebruik van SafetyNet.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. SafetyNet. SafetyNet kan gezondheidsgegevens van een gebruiker ontvangen en opslaan. Deze gegevens kunnen worden getoond aan de gebruiker en op afstand geopend en gecontroleerd door de medische zorgverlener van de gebruiker of, als de gebruiker ervoor kiest, anderen, zoals familieleden of vrienden.

2. Gebruikersvereisten. Om effectief gebruik te maken van SafetyNet en er voordeel uit te halen, moet u (i) de SafetyNet-app downloaden up uw compatibele smartphone of mobiel apparaat of hem openen in een browser (als u medische zorgverlener bent), (ii) een account aanmaken, (iii) akkoord gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, (iv) op uw smartphone of mobiel apparaat verbinding maken met betrouwbare Wifi, mobiele-datanetwerk en een internetaansluiting hebben, en (v) afhankelijk van uw beoogde gebruik van SafetyNet al deze zaken correct installeren. Als u voor het gebruik van SafetyNet data nodig hebt van uw Wifi of mobiele-netwerkaanbieder, is Masimo niet verantwoordelijk voor kosten voor data of internet die bij u in rekening worden gebracht door het gebruik van SafetyNet. Wanneer u gegevens invoert in de SafetyNet-app, moet u het volgende doen: (a) waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens verstrekken; en (b) de informatie zo nodig bijwerken. Als u persoonlijke gegevens van iemand anders invoert in de SafetyNet-app, geeft u aan dat u toestemming hebt van die persoon om die gegevens te verstrekken. U bent verantwoordelijk voor het geheim houden van de gebruikersnaam, het e-mailadres en wachtwoord van uw account, en stemt ermee in om Masimo onmiddellijk op de hoogte te stellen als sprake is van onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account, of andere schending van beveiliging.

3. Accessoires. SafetyNet kan worden gekoppeld aan een ondersteund Accessoire. Naast bovenstaande eisen moet u, om SafetyNet met een Accessoire te gebruiken (i) het Accessoire installeren (en het op uw lichaam aanbrengen, indien van toepassing), (ii) er via Bluetooth met smartphone of mobiel apparaat verbinding mee maken, en (iii) afhankelijk van het Accessoire in kwestie of als u van plan bent een ZorgProgramma te gebruiken, een verbinding tot stand brengen met uw medische zorgverlener, bijvoorbeeld door op de link te klikken die uw medische zorgverlener aan u heeft verstrekt en de aanwijzingen te volgen. U erkent het belang van ervoor zorgen dat u alleen uw gezondheidsgegevens verstrekt aan uw medische zorgverlener met behulp van uw gebruikersaccount en het risico voor uzelf of iemand anders aanvaardt voor het verstrekken van gezondheidsgegevens van een ander, bijvoorbeeld door iemand anders gebruik te laten maken van uw Accessoire of uw account.

4. Wijzigingen. Eens in de zoveel tijd kan Masimo wijzigingen in SafetyNet of de bijbehorende functies of werking aanbrengen. Als een wijziging niet aanvaardbaar voor u is, is uw enige optie om te stoppen met het gebruik van SafetyNet. Uw voortgezette gebruik van SafetyNet nadat de wijzigingen zijn geplaatst, betekent dat u de wijzigingen en Voorwaarden daarover in het contract aanvaardt.

5. Privacyverklaring. Door uw persoonlijke gegevens aan Masimo te verstrekken of het toe te staan dat de SafetyNet-app de locatieservicefunctie van uw telefoon of mobiel apparaat gebruikt, geeft u Masimo en zijn serviceproviders toestemming om de gegevens in combinatie met uw gebruik van SafetyNet te verzamelen en te gebruiken. U stemt er ook mee in dat Masimo uw persoonlijke gegevens mag verzamelen, opslaan en delen in overeenstemming met Masimo's Privacyverklaring op https://www.masimo.com/company/masimo/privacy (de "Privacyverklaring"). Als u zich inschrijft bij een ZorgProgramma, stemt u er voorts mee in dat Masimo de informatie en verzamelde gegevens van en over u via SafetyNet aan uw medische zorgverlener mag verstrekken.

6. Vrijwaringsclausule bij garanties. Tenzij verboden op grond van toepasselijke wetgeving en met uitzondering van standaard beperkte garantie die door Masimo wordt gegeven, wordt SafetyNet, inclusief de SafetyNet-app, in zijn huidige vorm verstrekt, zonder een enkele garantie, expliciet, impliciet, statutair, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van niet-inbreukmakendheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, bevredigende kwaliteit of redelijke zorg. Masimo garandeert op geen enkele wijze dat SafetyNet, inclusief de SafetyNet-app, zal voldoen aan uw eisen of dat het geen defecten of fouten bevat, of dat het tijdig, ongestoord en foutenvrij werkt. Masimo geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid van resultaten afkomstig van een Accessoire dat niet door Masimo is verstrekt, of een Accessoire van Masimo dat niet is gebruikt conform de bijbehorende gebruiksaanwijzing. U begrijpt en stemt ermee in dat het downloaden en gebruik van de SafetyNet-app naar uw eigen inzicht en voor eigen risico gebeurt, en dat alleen u verantwoordelijk bent voor schade die voortkomt uit het downloaden of gebruiken van de SafetyNet-app, inclusief (maar niet beperkt tot) schade aan uw telefoon of mobiel apparaat, of verlies van gegevens. Onder geen enkele omstandigheid is Masimo aansprakelijk ten aanzien van een gebruiker vanwege zijn gebruik of misbruik van SafetyNet. In sommige rechtsgebieden zijn bepaalde vrijwaringsclausules of beperkingen van garanties niet toegestaan, dus een aantal hiervan is wellicht niet op u van toepassing. Apple-gebruikers in dergelijke rechtsgebieden mogen, ingeval de SafetyNet-app afwijkt van toepasselijke garanties, Apple daarvan op de hoogte stellen en Apple zal de aankoopprijs voor de SafetyNet-app (zo die er zijn) restitueren; en Apple zal, voor zover is toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving, geen enkele andere garantieverplichting ten aanzien van de SafetyNet-app hebben, en andere claims, verliezen, schulden, schade, kosten of uitgaven doordat de SafetyNet-app niet overeenkomt met de garantie, komen volledig voor rekening van Masimo.

U begrijpt dat Masimo geen medische of gezondheidsadvies of -diensten verstrekt. SafetyNet is geen vervanging van medische zorg, en u stemt ermee in dat alleen u verantwoordelijk bent voor het krijgen van de juiste behandeling van uw aandoeningen. U dient niet te stoppen met procedures ter voorkoming of bewaking van uw gezondheidsaandoening die u moest volgen voordat u SafetyNet ging gebruiken, tenzij aangegeven door uw medische zorgverlener. SafetyNet is niet bedoeld als vervanging van deze procedures. U erkent en bevestigt specifiek dat u erover bent geïnformeerd dat u niet moet vertrouwen op SafetyNet als uw enige middel om uw gezondheid te controleren en dat u alle controleprocedures, voorzorgsmaatregelen en instructies van uw medische zorgverlener zult blijven naleven.

Masimo geeft geen garanties en is niet verantwoordelijk voor de acties of nalatigheid van uw medische zorgverlener, inclusief, maar niet beperkt tot, het niets doen met uw gezondheidsgegevens die via SafetyNet zijn verstuurd, medische interventies die een medische zorgverlener zou kunnen bieden, of andere nalatigheid die het gevolg kan zijn van zijn acties of het nalaten actie te ondernemen.

Masimo geeft geen garanties en is niet verantwoordelijk voor de werking of betrouwbaarheid van Accessoires die niet van Masimo zijn, en wijst alle aansprakelijkheid af voor falen of fouten van Accessoires die niet van Masimo zijn.

De SafetyNet-app is niet ontworpen, geproduceerd of bedoeld voor gebruik of wederverkoop als online controle-apparatuur in gevaarlijke omgevingen waarin faalvrije prestaties nodig zijn, zoals bij de bediening van levensondersteunende apparatuur, waarin falen van de software rechtstreeks kan leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of milieuschade. Masimo wijst specifiek elke expliciete of impliciete garantie van geschiktheid voor dit doel af.

7. Beperking van aansprakelijkheid. Voor zover op grond van de wet maximaal is toegestaan, zelfs als een remedie zijn belangrijkste doel mist, (i) zal Masimo of zijn gelieerde ondernemingen in geen geval aansprakelijk zijn voor speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade, of de claim of schade nu gebaseerd is op de garantie, het contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), niet-contractuele aansprakelijkheid, strikte aansprakelijkheid of andere wettige theorie of niet, zelfs als een partij is gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade, en (ii) zal de volledige aansprakelijkheid van Masimo aan u of een andere partij vanwege verlies of schade als gevolg van claims, eisen of handelingen die voortkomen uit deze Gebruiksvoorwaarden of van uw gebruik van of onvermogen om SafetyNet te gebruiken, in geen geval het bedrag dat feitelijk is betaald of verschuldigd is door u voor het gebruik van SafetyNet, overschrijden. Omdat in sommige staten en rechtsgebieden uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid niet zijn toegestaan, zijn bovenstaande beperkingen wellicht niet op u van toepassing. In deze staten en rechtsgebieden is de aansprakelijkheid van Masimo en zijn gelieerde ondernemingen beperkt tot het maximaal toegestane op grond van de wet. Dit artikel blijft ook na het vervallen van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht.

8. Enige remedie en toekenning van risico. Uw enige en exclusieve remedie en Masimo's enige en exclusieve aansprakelijkheid zijn uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden. U erkent en gaat ermee akkoord dat in deze Gebruiksvoorwaarden een wederzijds overeengekomen toekenning van risico is gedefinieerd.

9. Beperkte licentie. Afhankelijk van naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door u verstrekt Masimo u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet in sublicentie te geven en beperkte licentie, (i) om (A) de SafetyNet-app te installeren en te gebruiken, in objectcodeversie, op uw smartphone of mobiel apparaat en (B) de SafetyNet-app te openen in een browser voor uw persoonlijke of professionele (als u medische zorgverlener bent) gebruik, uitsluitend in samenhang met uw gebruik van SafetyNet in overeenstemming met zijn gebruikershandleiding, bijsluiters en andere documentatie die is meegeleverd (en voor Apple-gebruikers [hierna gedefinieerd] op een Apple- of Mac-apparaat dat van u is of dat u beheert en zoals is toegestaan op grond van de "Gebruiksregels" die uiteengezet zijn in de servicevoorwaarden van de Apple App Store die beschikbaar is op https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html) en (ii) om intellectueel eigendom van Masimo en gelieerde ondernemingen dat is verwezenlijkt in SafetyNet uitsluitend voor uw persoonlijke of professionele (als u medische zorgverlener bent) gebruik te gebruiken in overeenstemming met zijn gebruikershandleiding, bijsluiters en andere documentatie die is meegeleverd. Ongeacht de niet-overdraagbare licentie hierboven mag SafetyNet worden geopend en gebruikt door andere accounts die een relatie met u onderhouden via Apple Family Sharing of bulkaankoop.

10. Eigendom. U erkent dat SafetyNet (inclusief, maar niet beperkt tot de SafetyNet-app) intellectueel eigendom is waarvan Masimo de eigenaar is. De structuur, volgorde en organisatie van de SafetyNet-app zijn waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van Masimo. De SafetyNet-app is beschermd op grond van het auteursrecht, inclusief maar niet beperkt tot de Amerikaanse auteurswet, bepalingen in internationale verdragen en toepasselijke wetgeving in het land waarin hij wordt gebruikt. U erkent dat Masimo eigenaar blijft van alle octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken en andere intellectueel-eigendomsrechten die aan SafetyNet toebehoren (inclusief, maar niet beperkt tot de SafetyNet-app). U zult geen actie ondernemen die Masimo's intellectueel-eigendomsrechten van SafetyNet negatief beïnvloedt. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn een licentie en geen verkoopovereenkomst. Er wordt geen titel of eigenaarschap van SafetyNet, de SafetyNet-app of andere intellectueel-eigendomsrechten daarin aan u overgedragen.

11. Beperkingen. SafetyNet en de SafetyNet-app worden uitsluitend in licentie gegeven voor uw interne gebruik binnen uw organisatie of uw persoonlijke gebruik in verband met SafetyNet, en ander gebruik, inclusief voor externe partijen, is uitdrukkelijk verboden. Masimo behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet aan u in deze Gebruiksvoorwaarden zijn toegekend. Zonder de onbepaaldheid van het voorgaande te beperken mag u het volgende niet, en mag u het ook een externe partij niet toestaan: (i) kopieën maken van de SafetyNet-app, (ii) onderdelen van SafetyNet of de SafetyNet-app demonteren, decompileren, reverse-engineering erop toepassen of vertalen, of anderszins proberen om de broncode van de SafetyNet-app te reconstrueren of te achterhalen, behalve en alleen voor zover een dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving, (iii) afgeleide werken wijzigen of maken op basis van SafetyNet of de SafetyNet-app, (iv) de SafetyNet-app extern distribueren, in sublicentie geven, wederverkopen, belasten of anderszins overdragen, (v) de SafetyNet-app, of een onderdeel ervan, verhuren, uitlenen of gebruiken voor timesharing of bureaugebruik, (vi) een externe partij toestaan om de SafetyNet-app te kopiëren, te openen of te gebruiken (behalve als daarin uitdrukkelijk in is voorzien in de Gebruiksvoorwaarden), (vii) eventuele auteursrechtaanduidingen, handelsmerken of andere eigendomsrechtelijke aanduidingen op de SafetyNet-app wijzigen of verwijderen, (viii) acties ondernemen waardoor de SafetyNet-app in het publieke domein terechtkomt of onderwerp wordt van opensource-licentieovereenkomsten, of (ix) SafetyNet of de SafetyNet-app zodanig gebruiken dat statuten, wetten, regels, regelgeving, richtlijnen, verordeningen die dan wel momenteel van kracht zijn dan wel geïmplementeerd worden door federale, staats- of plaatselijke autoriteiten, worden geschonden.

12. Updates. Tenzij anderszins uitdrukkelijk hierin is voorzien, zijn deze Gebruiksvoorwaarden leidend voor updates en upgrades van de SafetyNet-app die aan u kunnen worden geleverd conform de destijds actuele beleidslijnen van Masimo inzake onderhoud en ondersteuning, tenzij in dergelijke updates en upgrades is voorzien in een afzonderlijke licentie-overeenkomst. U mag de updates of upgrades alleen in combinatie gebruiken met uw dan gebruikte SafetyNet-app die op grond van deze Gebruiksvoorwaarden in licentie is gegeven. De SafetyNet-app en alle updates en upgrades hebben een licentie als een enkel product, en de updates en upgrades mogen niet worden gescheiden van de SafetyNet-app zodat ze buiten het bereik van uw oorspronkelijke licentie vallen.

13. Geen ondersteuning. Tenzij uitdrukkelijk verplicht op grond van toepasselijke wetgeving geeft niets in deze Gebruiksvoorwaarden u recht op ondersteuning, onderhoud of nieuwe versies van de SafetyNet-app. U kunt contact opnemen met Masimo om te zien of ondersteuning, onderhoud en nieuwe versies beschikbaar zijn, en welke tarieven en voorwaarden dan gelden. Apple-gebruikers en Masimo erkennen dat Apple geen enkele verplichting heeft om te voorzien in onderhouds- en ondersteunende diensten ten aanzien van de SafetyNet-app.

14. Uw schadeloosstelling. U stemt ermee in om Masimo, zijn gelieerde ondernemingen, leveranciers en andere gecontracteerden, en de leidinggevenden, directeuren, medewerkers, consultants en tussenpersonen van elk van hen volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims, kosten, schade, inclusief billijke kosten van juridische bijstand en uitbetalingen, voortkomend uit externe claims of rechtszaken vanwege schade of letsel aan personen in verband met, directe of indirecte, volledige of gedeeltelijke, (i) informatie die u opgeeft of verzendt via SafetyNet, (ii) uw gebruik van SafetyNet of een van zijn onderdelen, (iii) uw nalatigheid om toepasselijke wetgeving na te leven, (iv) handelingen of weglatingen die, of waarvan kan worden vastgesteld dat, ze een schending inhouden van een voorwaarde in deze Gebruiksvoorwaarden, of (v) uw schending van rechten van iemand anders of van een entiteit.

15. Externe licenties. U begrijpt en stemt ermee in dat, ook al wordt de externe software aan u verstrekt door Masimo via de SafetyNet-app, uw gebruik van externe software zal worden onderworpen en onderworpen is aan de relevante voorwaarden in externe licenties van de software die in bijlage A staat aangegeven. De eigendomsvoorwaarden in artikel 9 (Beperkte licentie) en de beperkingen in artikel 10 (Eigendom) zijn niet van toepassing op externe software. U begrijpt, erkent en stemt ermee in dat externe software op grond van de externe licenties in zijn huidige vorm wordt geleverd zonder enige garantie, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van niet-inbreukmakendheid, verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, redelijke zorg of geschiktheid voor een bepaald doel. Met betrekking tot dergelijke externe software geldt dat als deze Gebruiksvoorwaarden strijdig zijn met de voorwaarden in de licenties voor dergelijke externe software, de voorwaarden van dergelijke licenties voorrang hebben.

16. Beperkingen op gebruik. U stemt ermee in om SafetyNet alleen te gebruiken conform deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetgeving. Als u deze clausule schendt, is dat reden voor onmiddellijke beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden en uw recht om SafetyNet te gebruiken.

17. Beëindiging. Masimo kan op elk gewenst moment deze Gebruiksvoorwaarden beëindigen en SafetyNet stopzetten. Bovendien vervallen de rechten die zijn toegekend op grond van deze Gebruiksvoorwaarden, automatisch zonder voorafgaande aankondiging als u essentiële bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft. In een dergelijk geval moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van SafetyNet en/of de SafetyNet-app van uw smartphone of mobiel apparaat verwijderen. Dit beperkt of beïnvloedt remedies die Masimo tot zijn beschikking heeft ten aanzien van uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden niet.

18. Beslechting van geschillen.

(a)  Als er geschillen optreden tussen partijen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, dan zal de ene partij een schriftelijke kennisgeving van het geschil overleggen aan de andere partij waarin het geschil in redelijke details is beschreven. De partijen moeten proberen om het geschil te beslechten. Tijdens de onderhandeling zal elke partij alle informatie verstrekken waarom in redelijkheid is verzocht door de andere partij. De partijen zullen de nodige acties ondernemen om toepasselijke verjaringswetten en verdedigingen op basis van het verstrijken van tijd gedurende deze opzeggingstermijn en onderhandelingen te vertragen. Alle onderhandelingen die onder dit artikel vallen, zullen vertrouwelijk zijn en worden behandeld als compromis en schikkingsonderhandelingen op grond van alle toepasselijke wetgeving. Als het geschil niet binnen 60 dagen na de schriftelijke kennisgeving is beslecht, mogen beide partijen arbitrage op onderstaande voorwaarden starten.

(b)  Elke partij kiest een arbiter. De partijen zullen proberen het eens te worden over de derde arbiter. Als partijen het binnen 20 dagen nadat de partijen hun arbiter hebben gekozen, niet eens kunnen worden over de derde arbiter, kiest de American Arbitration Association (de "AAA") de derde arbiter. Als het geschil betrekking heeft op octrooirecht zal elke arbiter, ondanks alles om dit te voorkomen, advocaat zijn die is gespecialiseerd in octrooirecht.

(c)  De arbiters kunnen remedies of verlichting toekennen die niet in strijd is met voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot specifieke prestaties of dwangmaatregelen. Uitspraken van de arbiters zijn definitief en bindend voor de partijen tenzij binnen 30 dagen na de uitspraak hoger beroep is aangetekend conform de Optional Appellate Arbitration Rules van AAA. Indien hoger beroep is aangetekend zoals hierboven is aangegeven, wordt de uitspraak in het hoger beroep als definitief beschouwd en bindend voor beide partijen. Het laatste oordeel ten gevolge van de arbitrage kan in elke rechtbank met rechtsbevoegdheid worden geveld.

(d)  Tenzij verplicht op grond van de wet mogen de partijen (inclusief advocaat en andere vertegenwoordigers), de getuigen en de arbiters het bestaan, de inhoud of resultaten van geschillen of arbitrage op grond van deze Gebruiksvoorwaarden niet openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen. Al het documentair of ander bewijs dat in arbitrage is ingebracht, wordt vertrouwelijk behandeld en niet openbaar gemaakt aan externe partijen (anders dan een getuige of deskundige die tijdens de arbitrage is gebruikt), tenzij op grond van wetgeving verplicht.

(e)  De Amerikaanse arbitragewet, zoals laatstelijk gewijzigd (de "Federale arbitragewet"), is leidend bij de interpretatie, handhaving en de procesgang van de arbitrage. Voor zover de Federale arbitragewet niet toegepast kan worden, of aangehouden om niet tot arbitrage van een bepaalde claim of claims te komen, is de arbitragewet van Californië van toepassing.

(f) De winnende partij in geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden krijgt van de andere partij alle redelijke kosten die de winnende partij heeft gemaakt, vergoed, inclusief redelijke advocaatkosten.

(g)  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving in de staat waar u woont of de staat waar uw hoofdvestiging staat, met uitsluiting van de verwijzingsregels van die staat.

(h)  Als u een Apple-gebruiker bent, erkennen u en Masimo dat, ingeval een externe partij claimt dat de SafetyNet-app of uw bezit en gebruik van de SafetyNet-app inbreuk maken op de intellectueel-eigendomsrechten van die externe partij, Masimo, niet Apple, uitsluitend verantwoordelijk is voor het onderzoek, de verdediging, schikking en kwijting van een dergelijke claim van inbreuk op het intellectueel-eigendomsrecht. Dit artikel geeft geen recht op schadeloosstelling en stelt u ook geen remedie ter beschikking, noch vergroot het de omvang van de remedie of de beperking daarvan, noch breidt ze uit op grond van deze Gebruiksvoorwaarden, in rechte of in redelijkheid en billijkheid.

(i) Als u een Apple-gebruiker bent, erkennen u en Masimo dat Masimo, niet Apple, verantwoordelijk is voor de afhandeling van claims van u of externe partijen met betrekking tot de SafetyNet-app of uw bezit en/of gebruik van de SafetyNet-app, inclusief maar niet beperkt tot: (i) claims met betrekking tot productaansprakelijkheid, (ii) claims dat de SafetyNet-app afwijkt van toepasselijke wetgeving of wettelijke vereiste, en (iii) claims als gevolg van consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving.

19. Diversen.

(a) Als u een instelling of agentschap bent binnen de Amerikaanse overheid, dan geldt het volgende: De SafetyNet-app wordt geleverd met BEPERKTE RECHTEN. Voor gebruik, duplicering of openbaarmaking door de Overheid gelden de beperkingen zoals uiteengezet in subparagrafen (a) tot en met (d) van de clausule Commercial Computer-Restricted Rights van FAR 52.227-19 wanneer van toepassing, of in subparagraaf 252.227-7013 (c)(1)(ii) van de rechten in de clausule van technische gegevens en computersoftware bij DFARS, en in vergelijkbare clausules in het NASA FAR Supplement. Leverancier/fabrikant is Masimo Americas, Inc.

(b) U verklaart en garandeert dat (i) u niet gevestigd bent in een land waar een embargo van de Amerikaanse overheid geldt, of dat is aangewezen door de Amerikaanse overheid als een "terroristen ondersteunend" land en (ii) u niet op een lijst met verboden of beperkte partijen van een Amerikaanse overheid staat.

(c) U mag deze Gebruiksvoorwaarden, de SafetyNet-app, of rechten of verplichtingen op grond hiervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Masimo niet toewijzen, in sublicentie geven of overdragen. Pogingen tot toewijzing, in sublicentie geven of overdragen zonder toestemming van Masimo zijn ongeldig. Masimo kan deze Gebruiksvoorwaarden opzeggen bij dergelijke pogingen tot toewijzing, in sublicentie geven of overdragen zonder toestemming van Masimo.

(d) Deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen in de Engelse taal, en worden alleen verstrekt in de Engelse taal. Die taal is bepalend in alle opzichten, en alle versies van deze Gebruiksvoorwaarden in andere talen zijn niet bindend voor de partijen in deze Gebruiksvoorwaarden. Alle te maken of bepaalde communicatie-uitingen en kennisgevingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden moeten in de Engelse taal zijn geschreven.

(e) Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de definitieve en volledige afspraken tussen u en Masimo met betrekking tot het onderwerp van deze Gebruiksvoorwaarden.

(f) Als een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig is of niet-uitvoerbaar of strijdig met toepasselijke wetgeving, dan wordt die bepaling waar nodig toegelicht, beperkt, of gewijzigd, om de ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid of strijdigheid met toepasselijke wetgeving teniet te doen, en blijven alle andere bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden van kracht.

(g) Als een van beide partijen geen recht, macht, voorrecht of remedie uitoefent of dat vertraagt, betekent dat geen ontheffing van, of uitsluiting van latere uitoefening van dat of ander recht, macht, voorrecht of remedie.

(h) Er mag geen regel van strikte constructie gelden tegen of ten gunste van een van beide partijen bij de constructie en interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden.

20. Aanvullende voorwaarden voor gebruikers van Apple App Store en Google Play Store

(a) iOS- en Mac-gebruikers (“Apple-gebruikers”): U en Masimo erkennen dat deze Gebruiksvoorwaarden alleen tussen u en Masimo gelden, en niet met Apple, Inc. of een van zijn gelieerde ondernemingen ("Apple"). Bepaalde bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden gelden alleen voor Apple-gebruikers, en omschrijven bepaalde rechten en verplichtingen tussen u, Masimo en Apple. Masimo, niet Apple, is uitsluitend verantwoordelijk voor de SafetyNet-app en de inhoud daarvan. Ongeacht het voorgaande heeft Apple, na uw acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden, het recht (en wordt geacht dat recht te hebben geaccepteerd) om deze Gebruiksvoorwaarden ten nadele van u te handhaven als beoogde externe begunstigde. Voor zover beperkingen van het gebruik van de SafetyNet-app en de inhoud ervan minder beperkend zijn of anderszins strijdig met de "Gebruiksregels" op grond van de servicevoorwaarden van de Apple App Store, vanaf hun ingangsdatum, zijn de "Gebruiksregels" van Apple via referentie opgenomen in deze Overeenkomst en zijn ze uitsluitend van kracht voor zover het om een dergelijk gebrek of conflict gaat.

(b) Google Play Store-gebruikers: Voor zover deze Gebruiksvoorwaarden strijdig zijn met de Google Play Developer Distribution Agreement, beschikbaar op https://play.google.com/about/developer-distribution-agreement.html (de "Google Play Store-overeenkomst"), zijn de voorwaarden van de Google Play Store-overeenkomst via referentie opgenomen in deze Overeenkomst en vervangt die deze Overeenkomst uitsluitend voor zover het om strijdigheden tussen beide gaat.

21. Aanvullende voorwaarden voor medische zorgverleners. Dit artikel is alleen van toepassing op medische zorgverleners die SafetyNet gebruiken om de gezondheid van patiënten te controleren. Als medische zorgverlener erkent u en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor uw patiënten, inclusief dat u (a) op de hoogte bent van de unieke medische geschiedenis van elke patiënt, (b) een goed gesprek hebt gehad met uw patiënten over de risico's en voordelen van ambulante bewaking, en (c) kiest voor de beste handelswijze in het licht van de medische geschiedenis van de patiënt. Dienovereenkomstig stemt u ermee in dat (1) uitsluitend u verantwoordelijk bent voor het controleren of SafetyNet geschikt is voor de patiënt, (2) u adequate training zult geven aan patiënten die SafetyNet gebruiken, om ervoor te zorgen dat ze het goed gebruiken, en (3) u de patiënt bewust zult maken van de functies, beperkingen en risico's van het gebruik van SafetyNet. Deze beperkingen en risico's zijn, onder meer, dat patiënten voor SafetyNet een betrouwbare smartphone of mobiel apparaat moeten hebben en een betrouwbare internetverbinding (via Wifi of mobiele-datanetwerk), dat SafetyNet niet faalveilig of foutloos is, SafetyNet geen alarm heeft, en dat SafetyNet geen onvertraagde gegevens verstrekt aan een medische zorgverlener of aan anderen, maar eerder afhankelijk is van de vraag of de medische zorgverlener het initiatief neemt tot het bekijken van de gegevens van de patiënt. Bovendien is SafetyNet een aanvullend bewakingssysteem en vervangt het geen andere zorgvuldige medische praktijken die u een patiënt zou moeten adviseren, inclusief maar niet beperkt tot het advies dat de patiënt spoedeisende hulp moet inschakelen wanneer dat nodig is. Noch u noch de patiënt mag erop vertrouwen dat SafetyNet contact opneemt met de spoedeisende-hulpdienst.

PLCO-003927/PLMM-11627A-0620 EN-PLMM-11602A