Privacybeleid

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 23 maart 2020

Privacyverklaring

 

Masimo Corporation en zijn gelieerde ondernemingen (gezamenlijk 'Masimo') willen dat u weet hoe uw persoonlijke gegevens door ons wordt verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe uw gegevens worden verzameld via onze websites, services, producten en toepassingen (gezamenlijk 'Masimo-services'), hoe ze door ons worden gebruikt en met wie, en voor welk doel, we ze mogen delen. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op persoonlijke gegevens die worden verzameld door of via een derde partij, zoals degenen die onze medische apparatuur kopen of gebruiken, zelfs als de betreffende partij de Masimo-services heeft gebruikt om de gegevens te verzamelen. Door gebruik te maken van de Masimo-services gaat u akkoord met de voorwaarden in deze privacyverklaring.

SOORTEN GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

HOE WE UW GEGEVENS VERZAMELEN

HOE WE UW GEGEVENS GEBRUIKEN

HOE WIJ UW GEGEVENS DELEN

KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

BEVEILIGING

GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHT EN OPSLAG VAN GEGEVENS

TOEGANG TOT GEGEVENS

KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

HET BEWAREN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

GEVOELIGE INFORMATIE

PRIVACYSCHILD

COOKIES/TRACKERS

AFZIEN VAN HET ONTVANGEN VAN E-MAILS OF ANDERE COMMUNICATIEMIDDELEN

PRIVACYVERKLARING VOOR CONSUMENTEN IN CALIFORNIË

Persoonlijke gegevens die we verzamelen en hoe we ze gebruiken en delen

Verkoop van persoonlijke gegevens

Uw rechten en keuzes

Recht op toegang tot gegevens en overdraagbaarheid van gegevens

Recht op verwijdering

Het uitoefenen van uw rechten

Timing en indeling

Recht op niet-discriminatie bij de uitoefening van het recht op privacy van de consument

Gemachtigd agent

AANVULLENDE EER-INFORMATIE OVER DE WET OP DE GEGEVENSBESCHERMING

 
 

SOORTEN GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Afhankelijk van uw relatie met ons, met inbegrip van het feit of u een van onze websites bezoekt, bepaalde van onze producten of services aanschaft of gebruikt, ons of onze evenementen bezoekt, kan Masimo verschillende soorten gegevens van u en over u verzamelen.  Hieronder vindt u een lijst met gegevens die wij, afhankelijk van de situatie, van u kunnen verzamelen:

 • Identificatiegegevens. Voorbeelden van dit soort gegevens zijn uw naam, unieke persoonlijke identificatie, postadres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Gezondheidsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn, afhankelijk van uw instellingen in bijvoorbeeld een van de gezondheidsgerelateerde apps van Masimo die op uw smartapparaat zijn geïnstalleerd: gegevens over uw gewicht, lengte, zuurstofverzadiging, hartfrequentie of andere gezondheidsgerelateerde gegevens die u in de app invoert of gegevens uit andere applicaties die op uw smartapparaat zijn geïnstalleerd en waar u de app toegang tot hebt verleend. 
 • Gegevens over sociale media. Tot deze gegevens behoort ook wat u op de pagina's van onze sociale media plaatst. 
 • Gegevens over evenementen. Voorbeelden hiervan zijn uw professionele gegevens, zoals waar u werkt, zakelijke contactgegevens of voedingsvoorkeuren, voor een door Masimo gesponsord evenement.
 • Gegevens die u aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u ons geeft wanneer u contact met ons opneemt via de functies 'Contact met ons opnemen' of 'Voor meer informatie' op onze websites, of de gegevens die u ons verstrekt in verband met het maken van een account, het afhandelen van een aanvraag, het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop bij Masimo.
 • Apparaatgegevens. Het kan gaan om de volgende gegevens: het type apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Masimo-services, het identificatienummer van het apparaat, het IP-adres, de ISP-provider, GPS-gegevens, gegevens over de dichtstbijzijnde gsm-zendmasten, Wi-Fi-hotspots of het mobiele besturingssysteem.
 • Gegevens over gebruik van internet of andere netwerkactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn gegevens met betrekking tot uw gebruik van Masimo-services, zoals transactiegegevens, bekeken pagina's, gevolgde koppelingen, andere activiteiten, interacties en voorkeuren met betrekking tot uw gebruik van Masimo-services. Wij kunnen ook veldgegevens met betrekking tot aanmeldingen en wachtwoordherstel van u ontvangen. 
 • Ondersteuningsgegevens. Gegevens zoals verzoeken om ondersteuning, feedback en reviews.
 
 

HOE WE UW GEGEVENS VERZAMELEN

Masimo verzamelt persoonlijke gegevens op verschillende manieren.

Rechtstreeks van u. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u:

 • een aankoop doet op onze websites of onze websites of apps gebruikt;
 • zich inschrijft voor een training op Masimo U (onze online trainingsportal);
 • onze websites bezoekt, door middel van cookies die gegevens terugsturen naar Masimo-services. Cookies zijn kleine bestanden die naar uw computer of apparaat worden gestuurd en die persoonlijke gegevens over u of uw apparaat verzamelen. u kunt deze cookies blokkeren, maar als u dat doet, is het mogelijk dat u niet alle functies van onze websites, apps, producten of services kunt gebruiken vanwege hun afhankelijkheid van cookies;
 • gegevens aan ons stuurt via formulieren, commentaarvelden en 'Voor meer informatie' of soortgelijke pagina's op de websites van Masimo;
 • toepassingen gebruikt, vooral als de toepassing uw persoonlijke gegevens nodig heeft om u toegang te verlenen tot de functies ervan. U kunt ervoor kiezen om uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken via de toepassing, maar het is mogelijk dat u in dat geval niet volledig toegang hebt tot alle functies van de toepassing en deze functies derhalve niet kunt gebruiken;
 • zich aanmeldt om e-mails te ontvangen waarin onze producten, services, evenementen en andere Masimo-gerelateerde onderwerpen worden aanbevolen;
 • een verzoek indient bij onze klantenservice;
 • een toepassing die is geïnstalleerd op uw smartapparaat toegang verlenen tot bepaalde persoonlijke gegevens, inclusief de gegevens in andere toepassingen die op uw smartapparaat zijn geïnstalleerd.
 • Interactie met de pagina's van Masimo's sociale media.

Passief. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u:

 • een van de apps van Masimo op uw apparaat installeert en gebruikt;
 • de websites van Masimo bezoekt en er in navigeert met willekeurig welk apparaat;
 • klikt op de door Masimo gesponsorde koppelingen of advertenties van derden;
 • een Masimo-service gebruikt;
 • een van onze vestigingen bezoekt, waar gebruik wordt gemaakt van camera's in verband met beveiliging en voor operationele doeleinden.

Van derden. Wij kunnen ook gegevens over u ontvangen van derden. We kunnen bijvoorbeeld gegevens ontvangen van:

 • onze zakelijke partners, waaronder online advertentienetwerken en bedrijven die samen met ons onze evenementen sponsoren of hosten of die e‑commercetransacties voor ons verwerken, zoals Shopify;
 • sociale-mediaplatforms, zoals Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest en Instagram;
 • bedrijven die gegevens verstrekken zodat wij uw aanvraag/registratie voor een evenement kunnen verwerken of zodat we een bestelling voor onze producten of services kunnen uitvoeren.
 
 

HOE WE UW GEGEVENS GEBRUIKEN

Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot toestemming, kunnen wij uw gegevens op verschillende manieren verwerken, bijvoorbeeld:

 • Voor onze bedrijfsvoering. we kunnen uw gegevens gebruiken om transacties te verwerken om onze producten en services aan u te verkopen en om u te ondersteunen, en om onze verplichtingen uit te voeren en onze contractuele rechten af te dwingen in het kader van een overeenkomst met u;
 • Om uw identiteit te controleren. we kunnen uw gegevens bijvoorbeeld gebruiken om bij transacties uw identiteit te verifiëren, om fraude te voorkomen;
 • Om te reageren op uw verzoeken of deze in te willigen. hiertoe behoort bijvoorbeeld het reageren op uw verzoek om onderhoud van onze producten of om informatie over onze producten;
 • Om u belangrijke informatie te sturen. we kunnen belangrijke informatie versturen over onze producten en services (zoals het bijwerken of terugroepen van software) die op u betrekking hebben. We doen dit op basis van uw eerdere aankopen of het gebruik van onze producten of services, of wijzigingen in onze voorwaarden en beleid;
 • Voor veiligheidsdoeleinden. dit kan betekenen dat een afbeelding van u wordt gebruikt om ons bedrijf en onze klanten te beschermen wanneer u bijvoorbeeld een van onze vestigingen bezoekt of om de websites of gegevens van Masimo te beschermen;
 • Voor marketingdoeleinden. we kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over nieuwe of bijgewerkte producten en services, updates van onze websites of aankondigingen van evenementen die op stapel staan. U kunt zich op elk moment afmelden voor dit doel, zoals later in deze privacyverklaring wordt beschreven;
 • Om onze website, producten of services te verbeteren. we kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om de prestaties te analyseren, fouten te herstellen en onze website, producten of services te verbeteren;
 • Om delen op sociale media toe te staan. we kunnen uw gegevens gebruiken om u in staat te stellen om te communiceren met onze sociale-mediapagina's;
 • Om andere redenen die wettelijk zijn toegestaan.
 
 

HOE WIJ UW GEGEVENS DELEN

Uw gegevens zijn belangrijk voor ons, en we delen ze alleen zoals hieronder beschreven. We zullen uw gegevens nooit verkopen.

 • Met onze dochterondernemingen en aan ons gelieerde ondernemingen. Wij kunnen uw gegevens delen met onze dochterondernemingen en aan ons gelieerde ondernemingen.
 • Met andere leveranciers. Wij kunnen uw gegevens delen met derden die services voor ons uitvoeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om leveranciers en bedrijven die ondersteuning, de afhandeling van orders en de verwerking van betalingen voor ons uitvoeren. Het kan ook gaan om bedrijven die namens ons e-mails versturen, zoals sponsors van conferenties en evenementen. Masimo gaat overeenkomsten aan met service providers om uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer en waar nodig. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet en zullen nooit toestaan dat derden uw gegevens ten voordele van zichzelf gebruiken.
 • Met derden voor marketingdoeleinden. Dit kunnen ook derden zijn die wij inhuren om uw interesse in de aanschaf van onze goederen of services te peilen of om te investeren in ons bedrijf.
 • Met eventuele kopers van onze onderneming. Soms verkopen we een van onze bedrijven aan een derde partij. In een dergelijk geval zullen uw gegevens in het algemeen worden overgedragen aan de derde partij als deze betrekking hebben op het bedrijf dat wij verkopen.
 • Om de wet na te leven of om onszelf te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als we moeten reageren op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding. Dit kan ook het gevolg zijn van het feit dat Masimo een fabrikant van medische hulpmiddelen is. Het kan ook gaan om het delen van informatie als een overheids- of onderzoeksinstantie om deze informatie vraagt. We kunnen gegevens delen wanneer we een mogelijke fraude onderzoeken. Dit kan ook betekenen dat wij het noodzakelijk achten om de voorwaarden in onze contracten af te dwingen, onze fysieke of intellectuele eigendom te beschermen, of om onze klanten en/of algemene activiteiten te beschermen.
 • Om andere redenen met uw toestemming of zoals anders door ons beschreven. Het kan voorkomen dat we uw specifieke toestemming vragen om uw gegevens te delen. In dergelijke gevallen zullen we het doel van de openbaarmaking uiteenzetten voordat we uw toestemming vragen om uw gegevens op de beschreven manier te delen.
 
 

KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

De services van Masimo zijn bedoeld voor volwassenen. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar.

 
 

BEVEILIGING

We werken aan het beschermen van de veiligheid van uw persoonlijke gegevens door het gebruik van redelijke/billijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen. Niets is echter 100% veilig. We kunnen niet garanderen dat uw gebruik van de services van Masimo volledig veilig is. We raden u aan om te allen tijde voorzichtig te zijn. Als u redenen hebt om aan te nemen dat uw persoonlijke gegevens in gevaar zijn gebracht, neem dan contact met ons op.

 
 

GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHT EN OPSLAG VAN GEGEVENS

Als u buiten de Verenigde Staten bent gevestigd, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld of verwerkt op andere locaties of door andere service providers over de hele wereld, inclusief de Verenigde Staten, waar en door wie mogelijke andere eisen worden gesteld aan gegevensbescherming in het land waar u woont. Verder kunnen we deze gegevens opslaan in de Verenigde Staten, waar mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming wordt geboden als in uw eigen land.

 
 

TOEGANG TOT GEGEVENS

In het kader van bepaalde wetgeving bent u gerechtigd de persoonlijke gegevens die we over u hebben te bekijken, te wijzigen en/of te verwijderen. Voor zover dat nodig is, zullen wij u voorzien, en toestemming geven voor het wijzigen of verwijderen van uw persoonlijke gegevens, mits u uw identiteit voldoende kunt aantonen. U kunt contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven.

 

KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de services van Masimo. Onze websites kunnen bijvoorbeeld koppelingen bevatten naar websites die worden beheerd en gehost door derden die niet aan ons zijn gelieerd. Masimo is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze derden. U dient ervoor te zorgen dat u de privacypraktijken van deze derden kent en begrijpt voordat u deze sites bezoekt. U gebruikt deze sites van derden op eigen risico.

 

HET BEWAREN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is om het doel te bereiken waarvoor wij ze hebben verzameld, of langer als de wet dit toestaat of vereist. Dit verschilt per land en per geografische regio.

 

GEVOELIGE INFORMATIE

We willen niet over meer persoonlijke gegevens beschikken dan we daadwerkelijk nodig hebben. Daarom vragen we u om ons geen gevoelige persoonlijke gegevens te verstrekken die niet nodig zijn voor het leveren van de services van Masimo die u gebruikt. We hoeven bijvoorbeeld niet over bepaalde gegevens over u te beschikken, zoals uw ras of etnische afkomst, uw gezondheid of medische toestand, uw politieke voorkeur of uw criminele verleden, en zullen daar ook nooit om vragen.

 
 

PRIVACYSCHILD

Masimo heeft verklaard zich binnen het kader van Masimo's privacyschildcertificeringen te houden aan de EU-VS-privacyschild- en de Zwitserland-VS-privacyschild-overeenkomst zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot persoonlijke gegevens die vanuit de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Klik hier om de kennisgeving te bekijken die van toepassing is op gegevens die onder de EU-VS-privacyschild- en de Zwitserland-VS-privacyschildovereenkomst vallen. Meer informatie over Masimo’s privacyschild-overeenkomst en de EER-regels kunt u vinden in het gedeelte Aanvullende EER-informatie over de wet op de gegevensbescherming

 
 

COOKIES/TRACKERS

We maken voor de services van Masimo gebruik van cookies en mogelijk ook andere technologieën, zoals pixeltags en webbakens. We gebruiken deze technologieën om te begrijpen hoe u de websites van Masimo gebruikt, welke webpagina's die u hebt bezocht en om het voor u gemakkelijker te maken om door de websites te navigeren. We gebruiken deze technologieën ook om gegevens over u en uw voorkeuren te vast te leggen, zodat we uw ervaring kunnen verbeteren en vereenvoudigen wanneer u de websites van Masimo opnieuw bezoekt. Ons doel is om uw ervaring persoonlijker voor u te maken. We kunnen de gegevens ook gebruiken om uw ervaring te optimaliseren op basis van uw hardware, softwareversies en browsertype. Soms gebruiken we bijvoorbeeld een sessie-ID-cookie om uw winkelwagen te kunnen bekijken. Deze gegevens worden normaal gesproken verwijderd wanneer u uw browser sluit.

De meeste webbrowsers bevatten een DNT-functie of -instelling (Do-Not-Track; niet volgen) die u kunt activeren om aan te geven dat u niet wilt dat er gegevens over uw online browseractiviteiten worden gemonitord en verzameld. Er is geen uniforme technologienorm voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Derhalve reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme waarmee automatisch wordt gecommuniceerd dat u niet online wilt worden gevolgd.

Voor informatie over Masimo's gebruik van cookies kunt u hier de cookieverklaring van Masimo bekijken.

 
 

AFZIEN VAN HET ONTVANGEN VAN E-MAILS OF ANDERE COMMUNICATIEMIDDELEN

Als u op enig moment na het delen van uw persoonlijke gegevens, wenst af te zien van het ontvangen van e-mails of andere communicaties van ons, kunt u contact met ons opnemen aan de hand van de onderstaande contactgegevens.

Masimo Corporation
52 Discovery
Irvine, CA 92618
E-mail: Privacy@masimo.com

 
 

PRIVACYVERKLARING VOOR CONSUMENTEN IN CALIFORNIË

Deze privacyverklaring voor consumenten in Californië ('Verklaring') is alleen van toepassing op 'Consumenten' zoals gedefinieerd door de California Consumer Privacy Act van 2018 ('CCPA') en is een aanvulling op Masimo's andere privacyverklaringen en -beleidsregels. Als er sprake is van een conflict tussen deze Verklaring en enige andere privacyverklaring of beleidsregel van Masimo, heeft deze Verklaring voorrang voor consumenten in Californië. Deze Verklaring wordt verstrekt om te voldoen aan de CCPA en alle in deze Verklaring gebruikte termen zijn zoals gedefinieerd in de CCPA.

 
 

Persoonlijke gegevens die we verzamelen en hoe we ze gebruiken en delen

Via onze websites, en aan de hand van andere methoden, zoals een beurs, verzamelen we gegevens die een bepaalde consument, een bepaald huishouden of een bepaald apparaat kunnen identificeren of beschrijven, of ermee verband houden, ernaar verwijzen, er redelijkerwijs mee in verband kunnen worden gebracht of er, direct of indirect, redelijkerwijs aan kunnen worden gerelateerd ('persoonlijke gegevens'). Tot persoonlijke gegevens behoren niet:

 • Openbaar beschikbare gegevens van de overheid.
 • Geanonimiseerde of samengevoegde consumentengegevens.
 • Gegevens die niet binnen het kader van de CCPA vallen, zoals gezondheidsgegevens of medische gegevens die vallen onder de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 (HIPAA) en de California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA), of gegevens uit klinische onderzoeken.

In het bijzonder hebben we in de afgelopen 12 maanden gegevens van consumenten uit de onderstaande categorieën verzameld. Voor elke categorie verzamelde persoonlijke gegevens wordt ook het volgende vermeld: de categorieën van bronnen waaruit de gegevens zijn verzameld, de zakelijke of commerciële doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en de categorieën van derden waarmee we de persoonlijke gegevens hebben gedeeld.

 
 

Verkoop van persoonlijke gegevens

Masimo heeft uw persoonlijke gegevens niet verkocht en zal dat ook niet doen.

 
 

Uw rechten en keuzes

De CCPA geeft consumenten specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. In dit gedeelte worden uw rechten in het kader van de CCPA beschreven en wordt uitgelegd hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

 
 
 

Recht op toegang tot gegevens en overdraagbaarheid van gegevens

U kunt ons verzoeken bepaalde informatie over het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens in de afgelopen 12 maanden aan u bekend te maken. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen, uw identiteit hebben geverifieerd en uw verzoek hebben bevestigd (zie hieronder), zullen wij het volgende aan u bekendmaken:

 • de categorieën van persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld;
 • de categorieën van de bronnen van de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld;
 • ons zakelijk of commercieel doel voor het verzamelen van deze persoonlijke gegevens;
 • de categorieën van derden waarmee we deze persoonlijke gegevens hebben gedeeld;
 • de specifieke persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld.
 
 
 

Recht op verwijdering

U hebt het recht om ons verzoeken de persoonlijke gegevens die wij van u hebben verzameld te verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen, uw identiteit hebben geverifieerd en uw verzoek hebben bevestigd (zie hieronder), zullen wij uw persoonlijke gegevens uit onze administratie verwijderen (en onze service providers opdracht geven om hetzelfde te doen), tenzij er in het kader van de CCPA een uitzondering van toepassing is.

Wij kunnen niet voldoen aan uw verzoek tot verwijdering als het bewaren van de betreffende gegevens voor ons of voor een van onze service providers noodzakelijk is om:

 • de transactie waarvoor we de persoonlijke gegevens hebben verzameld te voltooien, een product of dienst te leveren waar u om hebt gevraagd, acties te ondernemen die redelijkerwijs worden verwacht in het kader van onze bestaande zakelijke relatie met u, te voldoen aan de voorwaarden van een schriftelijke garantie of producten terug te roepen in overeenstemming met de federale wetgeving, of op andere wijze ons contract met u te kunnen uitvoeren;
 • beveiligingsincidenten op te sporen, te beschermen tegen kwaadwillige, misleidende, frauduleuze of illegale activiteiten, of degenen die verantwoordelijk zijn voor deze activiteiten te vervolgen;
 • onderhoud van onze producten te plegen, inclusief het opsporen van bugs of het opsporen van problemen en het oplossen ervan;
 • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op grond van andere wetten op federaal niveau, staatsniveau of lokaal niveau, of een van onze wettelijke rechten uit te oefenen;
 • in het algemeen belang openbaar of door vakgenoten beoordeeld wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek uit te voeren dat voldoet aan alle andere toepasselijke wetten op het gebied van de ethiek en privacy, wanneer het verwijderen van de gegevens het onderzoek in de weg zou kunnen staan of ernstig zou kunnen schaden, mits u vooraf geïnformeerde toestemming heeft gegeven;
 • ander intern en rechtmatig gebruik van deze gegevens te maken dat verenigbaar is met het doel waarvoor of de context waarin u deze gegevens hebt verstrekt.
 
 
 

Het uitoefenen van uw rechten

Om uw rechten in het kader van de CCPA uit te oefenen, kunt u een verzoek bij ons indienen:

Telefonisch op 844-820-6576;
Per e-mail naar privacy@masimo.com;
Klik hier; of
stuur een e-mail naar:
Masimo Corporation
t.a.v.: Director of Privacy
52 Discovery
Irvine, CA 92618 VS

Alleen u, of iemand die wettelijk bevoegd is om namens u te handelen, mag een verzoek indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U kunt ook een verzoek indienen namens uw minderjarige kind. U kunt een gemachtigde agent aanwijzen door naar het bovenstaande adres een ondertekende, schriftelijke verklaring te sturen, notarieel bekrachtigd door een bevoegde notaris in Californië, waarin u deze persoon machtigt om als agent namens u te handelen.

U mag slechts twee keer binnen een periode van 12 maanden een verzoek om toegang tot of het overdragen van gegevens indienen.

In uw verzoek of in antwoord op ons verzoek om aanvullende gegevens, moet u, of uw gemachtigde agent:

 • voldoende informatie verstrekken om ons in staat te stellen om redelijkerwijs te verifiëren dat u in feite de persoon bent van wie de persoonlijke gegevens zijn verzameld, hetgeen afhangt van uw eerdere interacties met ons en de gevoeligheid van de gevraagde persoonlijke gegevens;
 • uw verzoek onderbouwen met voldoende details, zodat we het goed kunnen doorgronden, evalueren en beantwoorden.

Als u ons niet voldoende informatie verstrekt om uw identiteit redelijkerwijs te kunnen verifiëren, kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen. Wij zullen de persoonlijke gegevens die u ons in een verzoek verstrekt alleen gebruiken om uw identiteit te verifiëren en om aan uw verzoek te voldoen.

De door ons verstrekte informatie heeft alleen betrekking op de periode van 12 maanden voorafgaand aan de ontvangst van uw verzoek.

 
 
 

Timing en indeling

Wij zullen proberen om binnen 45 dagen na ontvangst op uw geverifieerde aanvraag te reageren. Als we meer tijd nodig hebben, laten we u schriftelijk weten waarom en hoeveel tijd we nodig hebben. Als we om welke reden dan ook niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen we uitleggen waarom.

Voor verzoeken om overdraagbaarheid van gegevens waaraan wij kunnen voldoen, zullen wij een bestandsindeling selecteren om uw persoonlijke gegevens te verzenden die gemakkelijk te gebruiken is en die u in staat moet stellen om de gegevens ongehinderd van de ene entiteit naar de andere entiteit te verzenden. Dit is afhankelijk van de specifieke gegevens waarover we beschikken.

Wij brengen geen kosten in rekening om uw verzoek te verwerken of te beantwoorden, tenzij u het al meerdere malen hebt verzocht of het verzoek buitensporig of duidelijk ongegrond is. Als we vaststellen dat het verzoek een vergoeding rechtvaardigt, zullen we u vertellen waarom we die beslissing hebben genomen en u een kostenraming geven voordat we uw verzoek inwilligen.

 
 
 

Recht op niet-discriminatie bij de uitoefening van het recht op privacy van de consument

Wij zullen u niet discrimineren als u ervoor kiest een van uw rechten in het kader van de CCPA uit te oefenen.

 
 
 

Gemachtigd agent

U kunt een gemachtigde agent aanwijzen om namens u een verzoek in het kader van de CCPA in te dienen, mits:

 • de gevolmachtigde een natuurlijk persoon of een bedrijfseenheid is die is geregistreerd bij de Secretary of State van Californië;
 • u een schriftelijke verklaring ondertekent waarin u aangeeft dat u de gemachtigde agent machtigt om namens u te handelen.

Als u gebruik maakt van een gevolmachtigde om een verzoek in te dienen om uw recht op kennisneming of uw recht op verwijdering uit te oefenen, verzoeken we u de gevolmachtigde opdracht te geven om naast de hierboven beschreven stappen ook de volgende stappen te ondernemen:

 • uw schriftelijke verklaring, waarin u de gemachtigde agent machtigt om namens u te handelen, gecertificeerd door een Californische notaris, te verzenden naar Masimo Corporation, 52 Discovery, Irvine, CA 92618;
 • alle informatie die we vragen in onze reactie op uw e-mail, en die we nodig hebben om uw identiteit te verifiëren, te verstrekken. De gegevens waar we om vragen om uw identiteit te kunnen verifiëren, zijn afhankelijk van uw eerdere interacties met ons en de gevoeligheid van de betreffende persoonlijke gegevens.

Als u een gevolmachtigde agent een volmacht geeft op grond van California Probate Code paragrafen 4000 tot 4465, is het mogelijk dat het niet nodig is om deze stappen uit te voeren. Wij zullen op elk verzoek van een dergelijke gevolmachtigde agent reageren in overeenstemming met de CCPA.

 
 

AANVULLENDE EER-INFORMATIE OVER DE WET OP DE GEGEVENSBESCHERMING

Masimo verstrekt aan ingezetenen van de Europese Economische Ruimte (EER) de volgende informatie als aanvulling op de privacyverklaring.

Gegevensbeheerder:  

De gegevensbeheerder is Masimo, met de hierboven vermelde contactgegevens.

Wettelijke grondslagen voor verwerking

Masimo verwerkt uw persoonlijke gegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen: (i) de met u gesloten overeenkomst over het gebruik van de site (art. 6 (1) lid b AVG) voor persoonlijke gegevens die door u actief worden verstrekt via onze site, (ii) onze legitieme belangen (art. 6 (1) lid f AVG) voor persoonlijke gegevens die passief worden verzameld via onze site. Deze belangen zijn: de prestaties van de site te bewaken en te onderhouden en om de trends, het gebruik en de activiteiten in verband met onze site te analyseren, (iii) onze legitieme belangen (art. 6 (1) lid f AVG) voor de overdracht van uw persoonlijke gegevens binnen de groep van bedrijven te beschermen. Deze belangen zijn: interne administratieve en ondersteunende doeleinden (de toegang is beperkt tot collega's met een legitiem belang voor kennisneming van de gegevens), (iv) het naleven van een wettelijke verplichting waaraan Masimo is gehouden (art. 6 (1) lid c AVG) voor de overdracht van persoonlijke gegevens aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, juridische adviseurs en externe adviseurs, of andere legitieme belangen, zoals de uitoefening of verdediging van juridische claims, (v) onze legitieme belangen (art. 6 (1) lid b AVG) voor de overdracht van uw persoonlijke gegevens in verband met een overdracht van het geheel of een deel van onze organisatie of activa; dit betreft het volgende: de ordelijke overgang van ons bedrijf of een deel daarvan, (vi) onze legitieme belangen om de rechten of eigendommen van ons of van derden te beschermen en te verdedigen, met inbegrip van het afdwingen van de naleving van overeenkomsten, beleid en gebruiksvoorwaarden, en in geval van nood ook om de veiligheid van onze werknemers of eender welke andere persoon te beschermen; dit betreft het volgende: het beschermen van de eigendommen, rechten en veiligheid van personen en het voorkomen van fraude, en (vii) uw toestemming (art. 6 (1) lid a AVG) voor marketinguitingen.

Ontvangers in derde landen

De persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen of ontvangen, kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door ontvangers die zich binnen of buiten de EER bevinden en waar vanuit het oogpunt van de EU-wetgeving geen erkend en adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gehanteerd. De landen waarvan wordt erkend dat zij een passend niveau van gegevensbescherming bieden vanuit het oogpunt van de EU-wetgeving (artikel 45 van de AVG) zijn Andorra, Argentinië, Canada, Zwitserland, de Faeröer Eilanden, Guernsey, de staat Israël, het eiland Man, Jersey, Nieuw-Zeeland, de Republiek ten oosten van de Uruguay en Japan. Voor zover uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan landen die niet voorzien in een adequaat niveau van gegevensbescherming vanuit het perspectief van de EU-wetgeving, zullen we de respectieve overdracht baseren op de certificeringen van Masimo Corporation, Masimo Americas, Inc. en Masimo Semiconductor, Inc. in het kader van de EU-VS-privacyschild- en de Zwitserland-VS-privacyschildovereenkomst (art. 45 AVG) of op andere passende waarborgen (art. 46 AVG), zoals de standaardclausules inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie worden toegepast. Onze privacyschildverklaring vindt u hier. U kunt een exemplaar van dergelijke passende waarborgen opvragen door contact met ons op te nemen zoals hierboven beschreven. De toegang is beperkt tot ontvangers met een legitiem belang voor kennisneming van de gegevens.

Periode van gegevensopslag

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om u de gevraagde services te leveren. Wanneer Masimo uw persoonlijke gegevens niet langer hoeft te gebruiken om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, zullen we ze uit onze systemen en dossiers verwijderen en/of stappen ondernemen om ze op de juiste manier te anonimiseren, zodat u er niet langer door kan worden geïdentificeerd.  Als wij uw gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, moeten bewaren voor belastingdoeleinden, voor audits of voor de naleving van de wettelijke voorschriften gedurende een wettelijk voorgeschreven periode daaropvolgend, of als wij de gegevens nodig hebben om bewijsmateriaal binnen de verjaringstermijn te bewaren, zullen wij de gegevens voor dergelijke doeleinden bewaren.

Rechten van degene op wie de gegevens betrekking hebben

U hebt het recht om Masimo te verzoeken om toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, beperking van de verwerking, intrekking van de toestemming, overdraagbaarheid van gegevens, en om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Als u toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Een dergelijke intrekking heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals hierboven beschreven.

PLCO-003927/PLMM-11625A-0620 EN-PLMM-10563G